strona główna

Wypełnienie Wniosku o Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej

USŁUGA ONLINE NA KOMPUTERZE ZLECENIODAWCY


1. Usługa obejmuje :
  - wypełnienie wniosku o wpis do CEIDG;
  - przesłanie wniosku do zamawiającego (elektronicznego, papierowego;)
  - Twój wniosek zostanie przesłany do CEIDG.

Możliwe jest wypełnienie na podstawie danych podanych przez telefon,
komunikator, przesłanych dokumentów lub pomoc online.

2. Do wypełnienia wniosku proszę przygotować:
  - dowód osobisty
  - nr NIP
3. Etapy usługi:
  - wypełniamy wniosek bezpłatnie


  
Państwa danie są przetwarzane wyłącznie w celu wykonania usługi.
Po jej wykonaniu nie są przechowywane i zostają skasowane.